KURULULARIMIZ / Afyon Park Hastanesi
Afyon Park Hastanesi
Özel Park Hastanesi, Özel Sal覺k Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim irketi ad覺 alt覺nda 09 Haziran 2006 tarihinde resmi aç覺l覺 yaparak Afyonda sal覺k hizmeti vermeye balam覺t覺r. 


Son teknoloji ile donat覺lan ve “hasta odakl覺 hizmet” anlay覺覺n覺 benimseyen Özel Park Hastanesi, 40 hekimle 22 branta toplam 300 personelle sal覺kta aran覺lan hizmetin adresi haline gelmitir.”

 

Özel Park Hastanesinde Acil, Anestezi ve Reanimasyon, Beyin Cerrahi, Cildiye, Çocuk Hastal覺klar覺, Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz Hastal覺klar覺, 襤ntaniye, Ortopedi ve Travmatoloji, Kad覺n Hastal覺klar覺 ve Doum, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kulak Burun Boaz, Nöroloji, Psikiyatri, Üroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Diyet ve Psikolog poliklinikleri ile güler yüzlü sal覺k hizmeti verilmektedir.

 

Acil servis ve ambulans, Erikin youn bak覺m, Koroner youn bak覺m, dahili youn bak覺m, cerrahi youn bak覺m, nöroloji youn bak覺m, yeni doan youn bak覺m, doumhaneler, ameliyathaneler, göz retina ünitesi, endoskopi ünitesi özel park hastanesi bünyesinde yer almaktad覺r.

 

Özel Pak Hastanesinin tüm cerrahi branlar覺nda aç覺k ve kapal覺 (laparoskopik) ameliyatlar yap覺lmaktad覺r. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi laboratuar ve ünitelerinde Koroner anjiografi, koroner anjioplasti, aç覺k kalp cerrahisi, ekokardiyografi, eforlu ekg, ambulatuar kan bas覺nc覺 ölçümü, holter moniterizasyon, yap覺lmaktad覺r. Hasta odalar覺nda 5 y覺ld覺zl覺 otel konforu sunulmakta ve her odada, klima, buzdolab覺, tv, 24 saat s覺cak su bulunmaktad覺r.

 

Hastal覺klara tan覺 koymada hekimlerin en büyük yard覺mc覺lar覺 olan son teknolojiye sahip laboratuar ve radyoloji ünitelerine sahip Özel Park Hastanesi laboratuar覺nda biyokimya, hormon, hematoloji, immünoloji, seroloji, mikrobiyoloji ve patoloji tetkikleri çal覺覺lmaktad覺r. Radyoloji ünitesinde ise Bilgisayarl覺 Spiral Tomografi, 4 boyutlu ultrason, renkli doppler, panoromik di röntgeni, kemik dansitometri, mamografi, floroskopi, ilaçl覺 film ve röntgen çekimleri yap覺lmaktad覺r.